Pohřební služba Praha - Atropos

Církevní pohřeb v kostele

Pohřeb s církevním ceremoniálem

Pohřeb s církevním ceremoniálem

Pohřeb v kostele

Církevní pohřeb býval tradičně nejčastějším pohřbem konaným v naší zemi. V moderní době která dává více přednost zpopelnění a civilnímu smutečnímu obřadu se i nadále konají pohřby v kostele za přítomnosti kněze - tzv. církevní pohřeb.

Pokud máte o církvní pohřeb v kostele nebo v kapli zájem, pohřební služba ATROPOS Vám zajistí vše potřebné:

  • zapůjčení nezbytných předmětů ke smutečnímu obřadu - katafalk, svícny, stojany na věnce
  • reprodukovanou nebo živou hudbu
  • kněze případně civilního řečníka
  • tradiční církevní pohřební ceremoniály
  • církevní obřady provádíme speciálními pohřebními vozy MERCEDES BENZ

Církevní pohřeb

Církevní pohřeb

Církevní pohřeb

Církevní pohřeb

 

Další druhy pohřbů: