Pohřební služba Praha - Atropos

Informace k pohřbu

Výběr pohřební služby je jen na Vás

Výběr pohřební služby záleží výhradně na Vašem uvážení. Vše si rozhodujete sami, nenechte se v nemocnici ovlivnit některými pracovníky z řad zdravotního personálu. Pohřeb u nás můžete objednat i bez potvrzení o úmrtí které vystavuje nemocnice.

V případě úmrtí doma nejste povinni sjednat pohřeb u pohřební služby, která provedla převoz zesnulého z místa úmrtí. Pokud by Vás pohřební služba kontaktovala sama, byl by takový postup v rozporu se zákonem. Takový postup pohřebních služeb je zákonem zakázán.

V této pro Vás těžké chvíli si nenechte nic předepisovat a vyberte si pohřební službu do důkladném uvážení na základě vlastní vůle. Pokud Vám byla nabídnuta sleva u některé pohřební služby zavolejte nám na bezplatnou infolinku 800 321 136 (nonstop) a ověřte si ceny.

Volejte   zdarma   nonstop

800 321 136

pro jakékoliv dotazy ohledně postupu při úmrtí v rodině a sjednání pohřbu

Jak postupovat při úmrtí v bytě

Při úmrtí v bytě zavolejte zdravotnickou záchrannou službu, č. tel. 155, nebo příslušného obvodního lékaře. Přivolaný lékař provede ohledání zemřelého. Na místě vystaví list o prohlídce zemřelého, který ponechá u pozůstalých. Tento doklad zmocňuje pracovníky pohřební služby k převozu.

Převoz zesnulého objednejte telefonicky na bezplatné lince 800 321 136, pracovníci naší pohřební služby pak převoz zesnulého provedou na základě Vaší objednávky. Pro převoz zesnulého jsme Vám k dispozici 24 hodin denně, 365 dní v roce.

Jak postupovat při úmrtí v nemocnici a domově seniorů

Při úmrtí v nemocnici nebo domově seniorů se dostavte do jedné z našich kanceláří (Praha 7 - Letná, Praha 9 - Dolní Počernice, Praha 10 - Štěrboholy). S sebou vezměte doklady potřebné pro vyřízení pohřbu (uvedené o odstavec níže). Šaty pro zesnulého nenoste do nemocnice, ale doneste je do naší kanceláře.

Doklady potřebné k vyřízení pohřbu

Pro sjednání pohřbu budeme od Vás potřebovat tyto doklady:

  • občanský průkaz zesnulé osoby (je-li k dispozici)
  • občanský průkaz objednavatele pohřbu
  • oblečení pro zesnulého
  • pro sjednání pohřbu není potřeba potvrzení o úmrtí

Úřední náležitosti související s úmrtím

  • urna se zpopelněnými ostatky je připravena k vyzvednutí za 3 týdny ode dne konání obřadu v kanceláři pohřební služby v úřední době
  • úmrtní list zemřelého zasílá matrika městského či obecního   úřadu (dle místa úmrtí) poštou na adresu objednavatele pohřbu
  • pozůstalost (dědické řízení) vyřizuje příslušný notář, který sám vyzve k jednání objednavatele pohřbu, k tomu budete potřebovat fakturu, doklad o zaplacení, úmrtní list zemřelého a svůj občanský průkaz

Nárok na pracovní volno

Jako zaměstnanec máte zákonný nárok na dva dny placeného volna a další placený den na pohřeb v případě úmrtí manžela, druha nebo dítěte. V případě úmrtí rodičů, sourozenců, prarodičů, tchána a tchýně, švagra a švagrové, snachy a zetě mají zaměstnanci nárok na jeden placený den volna. Pokud pohřeb zařizujete máte nárok na jeden den volna navíc. U vzdálenějších příbuzných platí totéž, je však podmínkou, aby v době úmrtí s Vámi žili v jedné domácnosti.

Pohřebné

Pohřebné je státní příspěvek na pohřeb v zákonem vymezených případech. Nárok na pohřebné je od 1. ledna 2008 zákonem omezen na případy, kdy je vypraven pohřeb rodiči nezaopatřeného dítěte nebo nezaopatřenému dítěti, pokud zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území České republiky. Výše dávky je stanovena pevnou částkou 5 000 Kč.

Další praktické rady

Pracovníci naší pohřební služby Vám poradí s jakýmkoliv doazem nejen co se týče pohřbu samotného, ale i ohledně úředních a právních náležitostech úmrtí. Můžete využít naši bezplatnou telefonní infolinku 800 321 136, nebo nás navštívit osobně v našich kancelářích. Další rady jak postupovat v případě úmrtí najdete na stránce rady pro pozůstalé.