Pohřební služba Praha - Atropos

Zahraniční převozy zesnulých, repatriace

Pohřební služba ATROPOS zajišťuje kompletní služby při transportu zesnulého z kteréhokoliv místa ve světě do ČR, včetně převozu cizích státních příslušníků z ČR do zahraničí. Zajistíme Vám tyto služby:

  • přeprava je zajištěna našimi pohřebními vozy MERCEDES BENZ nebo letecky
  • dle platných předpisů příslušné země obstaráme rakev a zinkovou vložku
  • před odsouhlasením přepravy Vám předložíme ke schválení trasu přepravy
  • vyřídíme úřední formality - povolení hygienika, pasové a celní formality, jednání s příslušným konzulátem, úmrtní list, překlady dokumentů souvisejících s převozem a letenku
  • součástí služeb je zajištění smutečního obřadu a pohřbu v ČR a další pohřební služby dle požadavků

Vozy MERCEDES BENZ homologované pro převozy zesnulých i po Evropě

Vozy MERCEDES BENZ homologované pro převozy zesnulých i po Evropě